Wat doet jeebee.

– jeebee organiseert evenementen voor terreinwagens. Deze evenementen zijn zeer gevarieerd.
Van oriënteringsritten, eenvoudige en zware parcoursen, demonstraties, afsleepdiensten en andere aktiviteiten.
– een losbladig info “Het Bereninfo” met informatie over alles wat met terreinrijden te maken heeft.
– de evenementen zijn toegankelijk voor alle merken terreinwagens.
– de terreinen liggen verspreid over heel Nederland.

Wat kost het.

– Stichting jeebee heeft donateurs. Het donateurschap gaat per kalenderjaar.
– Donateur worden kost minimaal € 20,00. (januari t/m december)
-In oktober/november/december kunt u donateur worden voor de rest van het lopende jaar + het gehele volgende jaar voor minimaal € 35,00 .

wat krijgt u hiervoor.

– 9 a 10 x per jaar de uitnodiging voor de evenementen + ons bulletin “Het Bereninfo”.
– korting op het inschrijfgeld voor die evenementen.
– door buitenlandse kontakten ook de mogelijkheid in ‘t buitenland evenementen bij te wonen.
– jeebee is aangesloten bij de KNAF-sektie terreinsport.

Inschrijving kosten.

De inschrijving van Jeebee per dag (op vertoon van clubkaart):

Jeebee donateur 15,00- euro
Voor diegene, die inschrijven en lid worden van Jeebee 35,00- euro
Overige deelname 35,00- euro

Tijden.

De kassa is geopend van 10.30 uur tot 14.30 uur. Het terrein is geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur (dit in de zomermaanden)

De kassa is geopend van 9.30 uur tot 14.00 uur, terrein van 10.00 uur tot 15.00 in de wintermaanden.